De bouwsector gaat weer goed ……

‘De bouwsector gaat weer goed’ Mooie geluiden uit de media en, toegegeven, het werk trekt aan en er ontstaan weer mogelijkheden voor innovatie. Tegelijkertijd wordt er gemeld dat geschikte medewerkers moeilijk te vinden zijn. En dan is er nog de ontwikkeling in de markt met de daarbij behorende ‘leermethodieken’ voor de toekomst. Denk aan Scrum of Agile of ander populaire kreten. Het is goed dat je je kennis verrijkt en dat je nieuwe systemen bekijkt, beoordeelt en toepast, maar het moet wel passen bij je organisatie en medewerkers. De valkuil is dat de investering in ieders tijd en geld niet altijd opweegt tegen de verandering. Daar moet men voor waken. Net zoals ikzelf tot de ontdekking ben gekomen dat je hetgeen je WEET vooral moet gaan DOEN, ben ik dat ook tegengekomen bij verschillende bedrijven die succesvol door de crisis zijn gekomen en klaar zijn om aan de marktvraag te kunnen voldoen. Juist ook omdat ze met het vizier op het sociaal kapitaal (de medewerker) zijn gaan inzetten met alle kennis en kunde die ze al in huis hadden.

Door inzicht te krijgen in de basisbehoeften van je medewerkers en je bedrijfsvoering aan dát belang en die beleving aan te passen, ontstaat er een energieke cultuur van willen en kunnen. De demotiverende “stop” wordt als het ware uit de organisatie gehaald waarna energie, kennis en innovatie weer kan gaan stromen. De inbreng van een medewerker doet er weer toe, wat hem vervolgens stimuleert. Er ontstaan nieuwe vormen van samenwerken, innoveren en verbeteren wat ten goede komt aan diensten en/of producten. De klant praat niet alleen meer met leidinggevenden, maar juist met de mensen van de werkvloer. Die vangen de eerste emoties op en kunnen inspelen op vragen en wensen. Hier hebben ze geen nieuwe studie of cursus voor nodig; Slechts tijd en ruimte om te gaan doen wat ze al weten. Leren door het toe te passen en aan te passen aan situaties. Uiteraard komt dit alles ten goede van de klant en de sfeer in het algemeen.

“Van het weten naar het doen, dat is waar ik bij kan helpen.”

Deel dit artikel .....

Samenwerking met
Aangesloten bij
Scroll naar boven