Programma "Van werkvloer tot directie"

Het gaat niet om het veranderen op zich, maar om te voorkomen dat ontwikkelingen worden afgestompt!

Doel is het verbeteren van de interne samenwerking, groei en ontwikkeling van uw bedrijf. Nu en in de toekomst!
Het werk simpel weg van bovenaf slimmer organiseren volstaat niet meer, medewerkers willen zich weer verbonden voelen, actief mee doen om een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke doel en de missie van het bedrijf.

Voor een optimaal resultaat kiest u het volledige programma, maar u kan ook kiezen om onderdelen van het programma in te zetten. Ontdek de opties:

of ga voor 1 van de onderdelen uit het complete programma:

Met de keuze voor het volledige programma, kiest u voor continuïteit met de zekerheid dat het geleerde ook wordt toegepast in de praktijk. Om de omslag te maken naar een lerende organisatie worden alle onderstaande stappen doorlopen, zodat er zinvol en op juiste niveau wordt gewerkt aan een betere samenwerking, groei en ontwikkeling.

Absorberen en verkennen

Eerst analyseer ik uw bedrijfsorganisatie. Ik wil een gevoel krijgen over hoe de hazen lopen. Hoe is de basis, het fundament van uw bedrijf? Welke processen zijn er? Hoe is de communicatie, de overdracht en interne samenwerking? Wat gaat er goed? Waar lopen mensen vast? Na de analyse én als ik ervaren heb hoe uw mensen met processen, met elkaar en met de verschillende lagen in uw bedrijf omgaan, ontvangt u van mij een overzicht. Daarin heb ik mijn bevindingen in kaart gebracht. Tevens geef ik aan hoe wij uw route naar meer succes kunnen vormgeven!

Verbinden vanuit vertrouwen

De volgende stap gaat over verbinden, vertrouwen en sociale vaardigheden. Hoe zit het met de kennis van uw mensen, met het vertrouwen in zichzelf, in uw bedrijf? Betrokkenheid, drijfveren, angsten... Bij ontwikkelingen (veranderingen) in bedrijven is het aanpassen van culturen en van jarenlange werkwijzen vaak het lastigst. Op papier ziet uw visie er goed uit, maar op uw mensen zit geen knop waarmee veranderingen en aanpassingen in één keer goed kunnen worden doorgevoerd. Zij denken al snel: 'Wat deed ik niet goed dan, waarom moet dit allemaal? Wij doen het toch al jarenlang op deze manier?' Onder anderen met DISC geef ik uw mensen inzichten in zichzelf en hoe zij omgaan met anderen. Door deze inzichten kunnen zij hun gedrag en communicatie verbeteren. Ze leren proactief te zijn, bewust van hun invloed dragen ze bij aan het succes van het bedrijf.

Samen werken aan samenwerken

Vanuit onderling vertrouwen groeit de samenwerking - het Wij-gevoel -, de betrokkenheid van ieder individu en het nemen van eigen verantwoordelijkheden. Met de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van het fundament (de werkvloer), wordt de afstand tot het management kleiner. Uw mensen gaan elkaar beter verstaan én begrijpen. Ieders inbreng wordt waardevoller en de ontwikkeling ontstaat van binnenuit uw bedrijf! Dit geeft mensen vertrouwen en ruimte om ook persoonlijk te ontwikkelen. De nu nog verborgen vaardigheden van uw mensen worden zichtbaar en inzetbaar en de ontwikkeling van uw bedrijf wordt een succes!

Navigeren naar succes, nu en in de toekomst!

Als ondernemer weet u ook dat u verder moet kijken dan een paar maanden. Dat u een toekomstbeeld moet hebben. Het ondernemen vergt veel inspanningen, daar valt geen speld tussen te krijgen. Mogelijkheden zien, keuzes maken en beslissingen nemen, waarmee uw medewerkers aan de slag gaan. Het uiteindelijke succes hangt samen met de capaciteit, de samenwerking en inzetbaarheid van uw medewerkers. Met het volgen van mijn programma ontstaat er een cultuur van continue verbeteren en ontwikkelen, waarmee succes voor nu en in de toekomst geborgd zijn.

Kies uit de volgende opties

Compleet

Van Werkvloer tot Directie

Kies voor optimaal resultaat en ga voor de kracht van het programma:

 • meer betrokkenheid
 • betere samenwerking
 • betere kwaliteit
 • kosten besparend
 • blijvend rendement

De onzichtbare structuur die we cultuur noemen vormt meer en meer het gedrag en de RESULTATEN binnen een bedrijf.

Cultuur is wie we zijn en waar we voor staan. Het bepaalt hoe succesvol je zult zijn met alle middelen.

v.a. € 16.000,= ecxl. btw

Verkennen

S(ken) uw organisatie

Wij doorlopen uw proces van aanvraag tot uitlevering om inzicht te krijgen in:

 • procesverloop
 • overdrachtsmomenten
 • samenwerking
 • communicatie
 • efficiëntie
 • kwaliteit (faalkosten)

De resultaten met advies voor Quick Wins worden in een eenvoudig rapportage weer gegeven en besproken.

v.a. € 2560,- ecxl. btw

Vertrouwen en verbinden

TEAM-UP!

Met TEAM-up trainen wij uw samengesteld team met leden vanuit alle lagen en niveaus, zodat zij in staat zijn verbeteringen van binnenuit door te voeren. Tijdens deze training leren ze:

 • gedrag te herkennen
 • kwaliteiten in te zetten
 • duidelijker te communiceren
 • bewustzijn te vergroten

Een geloofwaardig team is in staat om als leidend team anderen te inspireren en te betrekken. 

v.a. € 3750,- ecxl. btw

Samenwerken

Meten, weten & doen!

Het gaat niet om veranderen, maar beter worden. Door op het juiste niveau verbeteringen door te voeren ontstaat er een lerende organisatie. Uw leidend team leert:

 • oorzaken achterhalen
 • risico & urgentie in kaart te brengen
 • verbeterproces opzetten
 • implementeren
 • van weten, delen naar doen

Er ontstaat meer duidelijkheid door heldere afspraken, de kwaliteit verbetert en de faalkosten gaan omlaag.

v.a. € 6080,= ecxl. btw

Samenwerking met
Aangesloten bij
Scroll naar boven

Heb je vragen of wil je graag contact met Koers Inzicht? Stuur dan een email naar info@koersinzicht.nl