Reflecteren en navigeren naar succes!

De eerste weken van dit nieuwe jaar staan voor mij in het teken van reflecteren en navigeren naar de toekomst. Terugkijken op de opdrachten die ik gedaan heb en hóe ik dat gedaan heb. Het afgelopen jaar ben ik op de werkvloer bezig geweest als organisatie-architect, met het herinrichten van een afdeling techniek. En met coaching opdrachten op gebied van persoonlijke ontwikkelingen. Heerlijk, dat werken met mensen. Iedereen reageert op zijn eigen manier, vanuit zijn eigen ervaringen. Vele ervaringen rijker kijk ik ook naar mijn eigen Koers. Sluit mijn missie nog aan bij mijn visie? Waar sta ik voor en hoe verloopt mijn route; moet ik bijsturen in 2019? Nee, met de blik op de toekomst navigeer ik nog altijd naar succes voor bedrijven vanuit betrokkenheid en een betere onderlinge samenwerking.

Ik wil inspireren, kennis overdragen, richting geven en mensen ondersteuning bieden.

Ik heb een heerlijk vak waarin ik me op vele manieren kan inzetten voor bedrijven en de mensen die daar werken. En dit jaar niet alleen vanuit KoersInZicht, maar ook door de samenwerking met de Ondernemersacademie. Ik blijf mijzelf ontwikkelen om mijn diensten nog waardevoller te maken voor mijn klanten.

 

KoersInZicht voor 2019

Wat ik bij vele bedrijfsontwikkelingen in de afgelopen jaren heb meegemaakt, is dat de balans vaak doorslaat naar het inzetten van managementtools. Cijfers, procedures, processen en feiten; daar lijkt het allemaal om te draaien. Zelfs persoonlijke ontwikkelingen worden vastgelegd en gemeten dankzij een POP. Maar ze zeggen niks over interne verbinding en betrokkenheid: En daar ligt juist de kracht in uw bedrijf! Elke keer weer, ook toen ik zelf nog leidinggevende was, merk ik dat er zoveel meer mogelijk is, als de verbinding tussen afdelingen en medewerkers is hersteld. Als men zich verbonden voelt met het gezamenlijk doel, is de persoonlijke inzet om een bijdrage te leveren, zeer groot.

Met deze ervaringen in mijn rugzak heb ik een programma ontwikkeld. Dit programma richt zich op de gehele organisatie van het bedrijf; van werkvloer tot en met de directie. Ik zoek naar praktijkgerichte oplossingen die voor úw organisatie werken, waar uw mensen wat aan hebben en wat direct toepasbaar is.  Dat doe ik onder andere door gebruik te maken van sport- en spelelementen, het bijbrengen van kennis en vaardigheden op het gebied van soft skills en het inzetten van coachtrajecten. Voor het beste resultaat volgt u het gehele programma, maar ook deel trajecten hiervan zijn goed inzetbaar.  De opbouw van het programma is als volgt:

 

Absorberen en verkennen

Eerst analyseer ik uw bedrijfsorganisatie. Ik wil een gevoel krijgen over hoe de hazen lopen. Hoe is de basis, het fundament van uw bedrijf? Welke processen zijn er? Hoe is de communicatie, de overdracht en interne samenwerking? Wat gaat er goed? Waar lopen mensen vast? Na de analyse én als ik ervaren heb hoe uw mensen met processen, met elkaar en met de verschillende lagen in uw bedrijf omgaan, ontvangt u van mij een overzicht. Daarin heb ik mijn bevindingen in kaart gebracht. Tevens geef ik aan hoe wij uw route naar meer succes kunnen vormgeven!

Verbinden vanuit vertrouwen

De volgende stap gaat over verbinden, vertrouwen en sociale vaardigheden. Hoe zit het met de kennis van uw mensen, met het vertrouwen in zichzelf, in uw bedrijf? Betrokkenheid, drijfveren, angsten… Bij ontwikkelingen (veranderingen) in bedrijven is het aanpassen van culturen en van jarenlange werkwijzen vaak het lastigst. Op papier ziet uw visie er goed uit, maar op uw mensen zit geen knop waarmee veranderingen en aanpassingen in één keer goed kunnen worden doorgevoerd. Zij denken al snel: ‘Wat deed ik niet goed dan, waarom moet dit allemaal? Wij doen het toch al jarenlang op deze manier?’ Onder anderen met DISC geef ik uw mensen inzichten in zichzelf en hoe zij omgaan met anderen. Door deze inzichten kunnen zij hun gedrag en communicatie verbeteren. Ze leren proactief te zijn, bewust van hun invloed dragen ze bij aan het succes van het bedrijf.

Samen werken aan samenwerken

Vanuit onderling vertrouwen groeit de samenwerking – het Wij-gevoel -, de betrokkenheid van ieder individu en het nemen van eigen verantwoordelijkheden. Met de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van het fundament (de werkvloer), wordt de afstand tot het management kleiner. Uw mensen gaan elkaar beter verstaan én begrijpen. Ieders inbreng wordt waardevoller en de ontwikkeling ontstaat van binnenuit uw bedrijf! Dit geeft mensen vertrouwen en ruimte om ook persoonlijk te ontwikkelen. De nu nog verborgen vaardigheden van uw mensen worden zichtbaar en inzetbaar en de ontwikkeling van uw bedrijf wordt een succes!

Navigeren naar succes nu en in de toekomst!

Als ondernemer weet u ook dat u verder moet kijken dan een paar maanden. Dat u een toekomstbeeld moet hebben. Het ondernemen vergt veel inspanningen, daar valt geen speld tussen te krijgen. Mogelijkheden zien, keuzes maken en beslissingen nemen, waarmee uw medewerkers aan de slag gaan.  Het uiteindelijke succes hangt samen met de capaciteit, de samenwerking en inzetbaarheid van uw medewerkers. Met het volgen van mijn programma ontstaat er een cultuur van continue verbeteren en ontwikkelen, waarmee succes voor nu en in de toekomst geborgd zijn.

Deel dit artikel .....

Samenwerking met
Aangesloten bij
Scroll naar boven