Marktvisie in beweging door OrganisatieBoost


De Marktvisie is een strategisch document dat al door meer dan 1100 personen is ondertekend. Het stuk is in samenspraak tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers opgesteld en onderstreept de ambitie om met meer openheid, vertrouwen en transparantie met elkaar te bouwen aan een sector waar we allemaal, zowel burgers, medewerkers als bedrijven, trots op zijn!

Achtergrond
In de Marktvisie zijn leidende principes voor 5 thema’s opgesteld om de ambitie waar te maken. De leidende principes zijn het begin van een beweging om het samenwerkingsproces in de sector steeds verder te verbeteren.
De vijf thema’s die in gezamenlijkheid zijn opgesteld zijn:
• Human factors
• Tenderen
• EMVI 2.0
• Risico’s
• Prijsvorming

In de Marktvisie staat duidelijk het waarom en wat omschreven, niet hoe u deze vaardigheden en (nieuw) gedrag in uw organisatie en bij uw medewerkers inzet of ontwikkelt. Samen met Heidy Peperkamp hebben wij een programma opgezet met 4 modules die uw organisatie hierin een boost kunnen geven, wij noemen het de “OrganisatieBoost”.

OrganisatieBoost
De “OrganisatieBoost” is gevoed door inspirerende vragen en onderkende behoeften vanuit de markt om de bouwsector verder te ontwikkelen. Wij bieden aan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers een totaal leerpakket om de gewenste ontwikkeling succesvol te doorlopen en daarmee te groeien in de veranderende markt. Met een doeltreffende en pragmatisch ontwikkelde “OrganisatieBoost” kunt u zelf bepalen vanaf welk niveau u wilt instappen en hoe ver u de ontwikkeling wilt doorvoeren.

De 4 modules waaruit de “OrganisatieBoost” is opgebouwd zijn:
• Kernteam ontwikkeling
o Wij faciliteren uw interne kwartiermakers/kernteam zodat deze beter kunnen beoordelen waar de organisatie staat en welke stappen gemaakt moeten worden om aan te sluiten bij de Markt(visie). Tevens begeleiden we bij het inzetten van de juiste middelen en technieken om de organisatie van binnenuit op een hoger niveau te tillen.
• Human Innovation
o Door training en ontwikkeling op specifieke aandachtsgebieden (leiderschap, communicatie, resultaatgericht samenwerken) wordt uw gehele organisatie op een hoger niveau gebracht. De focus ligt op het proces van continu verbeteren.
o Medewerkers met veel dienstjaren worden gekoppeld aan de frisse nieuwe medewerkers. Ze leren elkaar te verstaan en aan te vullen, zodat uw organisatie de meerwaarde benut van de aanwezige ervaring, kennis en toepassingen.
• Wendbaar verbinden
o Binnen projecten leert u volgens stakeholderanalyse wederzijdse belangen te behartigen. Om bruggen te slaan en verbinding te maken, wordt u bewust van eigen aannames, taal en attitude die remmend dan wel stimulerend kunnen werken in de samenwerking met ketenpartners; van “stijfheid naar elasticiteit”.
• Project facilitating
o Om de Human Factors optimaal te borgen en te blijven toepassen, begeleiden wij, als onafhankelijke partner, (gedragen door opdrachtgever en nemer) u tijdens het project.

Wij geloven in de meerwaarde van betrokkenheid en het potentieel dat vrijkomt door met een andere focus naar de mens in de organisatie te kijken. Hiermee stimuleren wij persoonlijke groei en organisatieontwikkeling. Ook wij onderschrijven de Marktvisie en dragen actief bij aan deze ambitie, door opdrachtgevers en opdrachtnemers te trainen, coachen of te begeleiden bij het inzetten en naleven van het thema Human factors.

[social_share style=”bar” align=”horizontal” heading_align=”above” text=”” heading=”” facebook=”1″ twitter=”1″ google_plus=”0″ linkedin=”1″ pinterest=”0″ link=”” /]

Deel dit artikel .....

Samenwerking met
Aangesloten bij
Scroll naar boven