Het gaat niet om het veranderen op zich,
maar om te voorkomen dat ontwikkelingen worden afgestompt!

Organisaties zijn namelijk net als mensen; ze blijven het liefst in hun eigen comfort zone zitten. Stretchen naar een volgend niveau en een nieuwe stap nemen... dat is onbekend terrein en voelt eng.

Niemand staat ’s morgens op om een ander een slechte dag te bezorgen, helaas gebeurt het nog wel eens binnen bedrijfsorganisaties. Gedrag van mensen wordt niet bepaalt door de feiten, maar door de betekenis die zij toekennen aan de feiten en de daaruit voortvloeiende gebeurtenissen. En dat is nu juist wat mij altijd zo geboeid heeft.

Ik wil snappen waarom mensen doen wat ze doen. Met dat Inzicht kan ik mijn bijdrage leveren aan dat wat gemist wordt. Op die manier kan ik zinvol en op het juiste niveau aan de slag in een organisatie!

Met mijn programma “VAN WERKVLOER TOT DIRECTIE” begeleid ik MKB-productiebedrijven tot ca. 80 medewerkers naar een bedrijfsorganisatie waarin iedereen de volgende stap zet.

Op die manier komt u echt vooruit met BLIJVEND RESULTAAT, wordt er initiatief en verantwoordelijkheid genomen en echt samen gewerkt! Zijn uw medewerkers meer betrokken en willen ze mét en bij u blijven werken.

De opbouw van het programma is als volgt:

Absorberen en verkennen

Eerst analyseer ik uw bedrijfsorganisatie. Ik wil een gevoel krijgen over hoe de hazen lopen.
Hoe is de basis, het fundament van uw bedrijf? Welke processen zijn er? Hoe is de communicatie, de overdracht en interne samenwerking?
Wat gaat er goed? Waar lopen mensen vast?
Na de analyse én als ik ervaren heb hoe uw mensen met processen, met elkaar en met de verschillende lagen in uw bedrijf omgaan, ontvangt u van mij een overzicht.
Daarin heb ik mijn bevindingen in kaart gebracht. Tevens geef ik aan hoe wij uw route naar meer succes kunnen vormgeven!

Bekijk de presentatie van het programma:

Verbinden vanuit vertrouwen

De volgende stap gaat over verbinden, vertrouwen en sociale vaardigheden. Hoe zit het met de kennis van uw mensen, met het vertrouwen in zichzelf, in uw bedrijf?
Betrokkenheid, drijfveren, angsten... Bij ontwikkelingen (veranderingen) in bedrijven is het aanpassen van culturen en van jarenlange werkwijzen vaak het lastigst.
Op papier ziet uw visie er goed uit, maar op uw mensen zit geen knop waarmee veranderingen en aanpassingen in één keer goed kunnen worden doorgevoerd. Zij denken al snel: 'Wat deed ik niet goed dan, waarom moet dit allemaal? Wij doen het toch al jarenlang op deze manier?'
Onder anderen met DISC geef ik uw mensen inzichten in zichzelf en hoe zij omgaan met anderen. Door deze inzichten kunnen zij hun gedrag en communicatie verbeteren. Ze leren proactief te zijn, bewust van hun invloed dragen ze bij aan het succes van het bedrijf.

Samen werken aan samenwerken

Vanuit onderling vertrouwen groeit de samenwerking - het Wij-gevoel -, de betrokkenheid van ieder individu en het nemen van eigen verantwoordelijkheden.
Met de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van het fundament (de werkvloer), wordt de afstand tot het management kleiner.
Uw mensen gaan elkaar beter verstaan én begrijpen. Ieders inbreng wordt waardevoller en de ontwikkeling ontstaat van binnenuit uw bedrijf!
Dit geeft mensen vertrouwen en ruimte om ook persoonlijk te ontwikkelen.
De nu nog verborgen vaardigheden van uw mensen worden zichtbaar en inzetbaar en de ontwikkeling van uw bedrijf wordt een succes!

Navigeren naar succes nu en in de toekomst!

Als ondernemer weet u ook dat u verder moet kijken dan een paar maanden. Dat u een toekomstbeeld moet hebben. Het ondernemen vergt veel inspanningen, daar valt geen speld tussen te krijgen. Mogelijkheden zien, keuzes maken en beslissingen nemen, waarmee uw medewerkers aan de slag gaan. Het uiteindelijke succes hangt samen met de capaciteit, de samenwerking en inzetbaarheid van uw medewerkers.
Met het volgen van mijn programma ontstaat er een cultuur van continue verbeteren en ontwikkelen, waarmee succes voor nu en in de toekomst geborgd zijn.