LEAN voor bouwplaats personeel

Doel van de training:

Werken volgens de LEAN-gedachte werkt alleen als iedereen zich aan de principes van LEAN houdt. Iedereen heeft op zijn eigen niveau een belangrijke bijdrage in het succesvol werken volgens LEAN. Wat houdt dit in voor de medewerkers op een bouwplaats, in een timmerfabriek of een andere productie locatie? In deze cursus maakt men kennis met de basis gedachte van LEAN; wat kun je ermee bereiken en wat houdt LEAN in voor de dagelijkse werkzaamheden. Daarbij komt de nadruk te liggen op het feit dat werken volgens LEAN – indien goed toegepast –meer gemak en minder werk zal opleveren.

Doelgroep:
medewerkers bouwplaats
medewerkers productielocaties

Groepsgroote:
6 tot 8 deelnemers

Inhoud:

In deze 1 daagse training zal kort de theorie van LEAN als filosofie worden toegelicht. Vervolgens wordt (interactief) kennis gemaakt met ‘proces’ technieken vanuit LEAN zoals; beperken van wachttijden en voorraden; het eerste keer goed principe; ingrijpen bij fouten en visueel management. Anders werken vraagt om veranderingen en vanuit die gedachte wordt er vooral ook aandacht gegeven aan gedag & communicatie m.b.t. LEAN werken.

LEAN in de basis, theorie
Praktisch LEAN
- hoe winnen we tijd
- wat kan ik doen
- samen slimmer werken
Gedrag & Communicatie
- zie ik wat ik zie, aannames en verwachtingen
- de noten maken de muziek

Tijdinvestering:
1 daagse training

Locatie:
nader te bepalen (in de omgeving van Uithoorn)

Kosten:
op aanvraag

Algemeen:

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Aanmelden:

Deze training kan ook als in-company training worden aangeboden en op maat worden samengesteld specifiek voor uw bedrijf!