LEAN in de basis

Doel van de training:

Op deze workshop leer je de basisbegrippen en technieken van LEAN.
We gaan in op wat LEAN is en wat vooral niet, volgens welke principes LEAN werkt. De workshop is vooral bedoelt voor personen die onderdeel (gaan) uitmaken van veranderings- of verbeteringsprocessen, of processen willen optimaliseren. Je merkt dat het proces efficiënter ingericht kan worden maar waar te beginnen of hoe je collega's mee in beweging te krijgen?

Met de focus op zowel je klanten als op de interne organisatie, immers de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Als je doel of proces niet helder is zal de kans op succes afnemen en als het doel of proces wel duidelijk zijn maar je mensen die het moeten doen niet (kunnen) aansluiten, wat levert dat dan op?

Doelgroep:
Iedereen die kennis wil maken met LEAN om inzichten te krijgen wat deze tool eventueel voor hun kan betekenen bij procesoptimalisatie, kwaliteitsverbetering, effectief plannen, klantwaarde bepalen of herinrichting van organisatie.

Groepsgroote:
6 tot 10 deelnemers

Inhoud:

In deze cursus leren de deelnemers de basis inzichten van LEAN; wat is LEAN en wat is het niet. Hoe is de structuur, welke technieken zijn er en wat kan LEAN je brengen. Wat houdt werken volgens de LEAN-filosofie in voor medewerkers, leidinggevende, management en directie?

LEAN vanuit de 3 pijlers Mens, Proces en Doel
- filosofie
- waarom LEAN werken?
Mens
- cultuur van betrokkenheid
- gedragsverandering (verander curve)
- KATA coaching
Proces
- technieken voor meer efficiëntie
Doel
- hoe bepaal je doelen
- hoe sluiten ze aan bij klanten, medewerkers en missie/visie
- hoe houd je koers (PDCA)

Tijdinvestering:
2 daagse training

Locatie:
nader te bepalen (in de omgeving van Uithoorn)

Kosten:
op aanvraag

Algemeen:

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Aanmelden:

Deze training kan ook als in-company training worden aangeboden en op maat worden samengesteld specifiek voor uw bedrijf!